نام و نام خانوادگی

سمت شماره تلفن تماس
 

دکتر اصغری ابراهیم آباد

مدیر هسته 05138802336
  مهندس ناصر دلکلاله معاون هسته 05138802171
  علی دلاور مسئول دفتر

 05138802336

  محمدباقر احمدی کارشناس تحقیق 05138802343
  سید جواد ضیائی کارشناس فناوری اطلاعات  05138802350
  سمیه امیری کارشناس خواهران 05138802334
  حسین شرفی کارشناس 05138802365
       
       

                       

 

افراد انلاين

ما 54 مهمان و بدون عضو آنلاین داریم